You shall love your neighbor as yourself. Lev. 19:18 and Matt. 22:39

 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Levítico 19:18 y Mateo 22:39

 

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo.” Levítico 19:8 e Mateus 22:39